Nieuwsbrief 2

6 oktober 2023

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

 

In de bijlage treft u onze nieuwsbrief 2. Open alstublieft de nieuwsbrief in de bijlage, dit is de fijn leesbare PDF-versie met foto’s. 

Ook vindt u nog aanvullende bijlagen, waar in de nieuwsbrief naar wordt verwezen.

 

Hieronder plaatsten wij de inhoud van de nieuwsbrief als losse tekst voor ouders die de vertaalfunctie willen gebruiken.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het team van De Ceder

Jessica Mels

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2 van vrijdag 6 oktober 2023  

 

Nieuwsbrief 3 ontvangt u vrijdag 3 november

--------------------------------------------------------------------------------

 

Afsluiting ‘Bij ons in de klas!’

Beste ouders, verzorgers van de kinderen van De Ceder,

Graag nodigen wij u allen uit op vrijdag 20 oktober van 12.00 tot 12.30 uur voor onze afsluiting van:

De Gouden weken “Wij zijn samen de Ceder!”

Leefstijl thema 1 “De groep? Dat zijn wij!

Kinderboekenweek “Bij mij Thuis”

12.00: Gezamenlijke start met alle ouders en kinderen op het grote plein (bij slecht weer in de aula). De kinderen blijven bij hun eigen leerkracht op het plein.

12.10: De kinderen gaan met hun leerkracht terug naar hun eigen klas. Ouders mogen hun kind daar ophalen en mogen vervolgens met hun kind(eren) langs alle lokalen om in alle  klassen te kijken. Ouders melden het van tevoren bij de leerkracht wanneer ze niet bij de afsluiting kunnen zijn. Deze kinderen gaan met een onderwijsassistent langs de klassen.

12.30: De school is uit en alle kinderen melden zich af bij de eigen leerkracht. De kinderen mogen naar huis (of naar de BSO). 

12.30: Start van de herfstvakantie.

We hopen op uw komst bij onze gezellige afsluiting van “Bij ons in de klas!”

 

 

Schoolontwikkeling en professionalisering

 

Studiedag Beweeg Wijs en Bewegend Rekenen 

Donderdag 14 september hebben we met het team een studiedag gehad onder leiding van Beweeg Wijs. De dag was in twee delen verdeeld. In de ochtend zijn we meegenomen door Machiel, de coördinator van ons Beweeg Wijs project. Hij heeft het team in de ochtend weer helemaal up to date gebracht over alle ontwikkelingen omtrent het spelen op het schoolplein in de kleurvlakken. We zijn ook zelf aan de slag geweest met een aantal nieuwe spellen voor op het plein. Zo hebben we in het rode vak zeeslag tegen elkaar gespeeld, maar we zijn ook met samenwerking onderdelen bezig geweest in de groene vakken. Wilt u meer weten over de kleuren op het plein? Op het grote witte prikbord aan de linkerkant van de ingang kunt u hier alles over lezen!

In de middag stond Bewegend Rekenen op het programma. Onder leiding van Ron ten Broeke heeft het team kennis gemaakt met het Bewegend Rekenen op ons nieuwe rekenplein. Ron nam ons mee in de nieuwste theorie over het leren in combinatie met bewegen. Hier zijn we ook zelf bezig geweest met de onderdelen en wat zijn we enthousiast geworden! Over een paar maanden krijgen we de vervolgcursus en kunnen we onze leerlingen nog beter meenemen in het rekenen op het schoolplein. 

 

Meester Tim uit groep 4 is dit schooljaar gestart met de opleiding tot rekencoördinator.

Door deze opleiding zetten we in op een positieve bijdrage aan de kwaliteit van ons rekenonderwijs aan onze leerlingen. En bevordert het zijn eigen professionaliteit op het terrein van rekenen én dat van het schoolteam. Een mooie ontwikkeling! Ook is het leerteam rekenen gestart met de oriëntatie op een nieuwe rekenmethode. Deze zullen we volgend schooljaar implementeren.

 

Annemarie onze intern begeleider volgt dit schooljaar de opleiding: de intern begeleider als kwaliteitscoördinator. 

 

logopedie in de school

Hallo, ik ben Suzanne ter Smitten en in september ben ik gestart met een logopediepraktijk in Basisschool de Ceder.

In mijn vrije tijd kan ik ontzettend genieten van dansen, djembé spelen, wroeten in de aarde, lekker eten en spelletjes spelen. Ik sta bekend om mijn open levenshouding en mijn praktische blik. In het verleden heb ik als hulpverlener veel ervaring opgedaan met het begeleiden van kinderen die specifieke zorg nodig hadden. Sinds 2016 ben ik eigenaar van Logopedoe waar ik kinderen help met uiteenlopende problemen. U kunt bij mij onder andere terecht als uw kind problemen heeft met de taalontwikkeling of het uitspreken van letters. Of misschien moeite heeft met leren lezen, zijn tong steeds tussen zijn tanden duwt of steeds pijn in zijn keel heeft.

Als u twijfelt kunt u altijd bellen (06-11739902) of mailen (info@logopedoe.nl). Dan kijken we of logopedie nodig is of dat u nog even kan aankijken.

Wist u dat logopedie vergoed wordt door de zorgverzekeraar? Als uw logopedist een contract heeft met uw zorgverzekeraar, hoeft u niets te betalen!

www.logopedoe.nl

met vriendelijke groet,

Suzanne ter Smitten

Logopedist

 

Ceder 1
1628 ME Hoorn
06-11739902     
info@logopedoe.nl

 

Jubileum Stichting Penta

Stichting Penta bestaat 25 jaar en dat hebben we gevierd met de hele stichting.

De schoolweek van maandag 11 tot en met vrijdag 15 september stond in het teken van dit 25 jarig bestaan. Iedere dag was er een verrassing voor de scholen, zoals een jubileumvlag, een cadeaupakket, een kleurposter en een heerlijk ijsje voor alle leerlingen en teamleden. 

Alle schoolteams en het Penta kantoor sloten de week vrijdag af met een jubileumfeest in de Nadorst. Het was een feestelijke week!

 

 

Oproep aan ouders over verkeersveiligheid

Wij streven naar een optimale veiligheid voor onze kinderen, dus ook uw kind(eren).

Daar hebben wij u ook bij nodig. U moet het goede voorbeeld geven, onderzoek wijst uit dat dit het meest effectief is!

 

De gele trottoirband geeft aan dat daar niet gestopt of geparkeerd mag worden. Dit is om een goed zicht te hebben en te houden op de weg. Toch komen we het nog steeds tegen dat auto’s daar worden neergezet! Dit mag ECHT NIET! U kunt er een bekeuring voor krijgen van handhaving of politie. Twee ouders, met hart voor de kinderen en hun veiligheid, willen eraan meewerken om u daar op aan te spreken. Op verschillende dagen willen zij tijd vrijmaken om (met een gekleurd hesje aan) u attent te maken op uw parkeergedrag. Mijn vraag aan u is om het niet zo ver te laten komen en respectvol met elkaar en de regels om te gaan.

Kunnen we op u rekenen?

 

Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets. Mocht het noodzakelijk zijn, uw kind een keer met de auto naar school te brengen, dan is er rondom de school voldoende geschikte parkeergelegenheid, zie foto.

Diverse informatie (algemeen)

Juf Petra

Helaas verdrietig nieuws voor juf Petra. Na een herseninfarct van 3 jaar geleden is juf Petra pasgeleden opnieuw getroffen door een Tia. Zij is rustig aan het herstellen en zal voor onbepaalde tijd haar werkzaamheden op De Ceder niet kunnen uitvoeren. 

Wij wensen haar heel veel beterschap!

De opdrachten van Beeldende Vorming voor de bovenbouw die nog liepen, worden door de bovenbouwleerkrachten en juf Els afgerond, daarna zullen de lessen stil komen te liggen tot we een oplossing hebben gevonden. 

 

Hoera!

Juf Stephanie is bevallen van een gezonde zoon genaamd Logan! 

Zij geniet van haar verlof samen met haar gezin. 

 

Workshop ‘Omgaan met ruzie tussen kinderen’

Op 15 november 2023 vindt de workshop ‘Omgaan met ruzie tussen kinderen’ gratis plaats. Het is voor ouders/opvoeders met kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. 

De rol van ouders/opvoeders bij ruzie tussen kinderen staat centraal in deze bijeenkomst. Ouders/opvoeders ontvangen tips die kunnen helpen kinderen te leren problemen op te lossen en goed met anderen om te gaan.

 

Wat komt er allemaal aan bod tijdens de workshop?

• Waarom maken kinderen ruzie?

• Hoe kunnen ouders/opvoeders omgaan met lastig gedrag, zoals ruzie en agressie?

• Wat hebben kinderen nodig om te kunnen samenspelen en om te gaan met anderen?

• Hoe kunnen ouders/opvoeders op een positieve manier omgaan met hun kind, zodat problemen worden

voorkomen en zij leren om goed samen te spelen?

 

Datum : woensdag 15 november 2023

Tijd : 09:30 – 11:30 uur

Locatie : Wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106, 1624 VW Hoorn

Het is gratis.

 

Aanmelden en/of meer informatie: www.ggdhn.nl/cursussen of bij het cursusbureau via cursusbureau@ggdhn.nl of 088-01 00 550, keuze 4.

Zie de poster in de bijlage.

 

1.Hoorn voorstellen

Onze collega Marloes van Wijhe is jeugd- en gezinswerker 1.Hoorn bij ons op de Ceder.

In de bijlage vindt u een brief waarin zij zichzelf voorstelt. 

 

Meer informatie over 1.Hoorn vindt u in de nieuwsbrief september van 1.Hoorn. Deze nieuwsbrief kunt u lezen via onderstaande link:

https://gemeente-hoorn-1hoorn.email-provider.eu/web/oqgydgiqfa/zatt5mya9o

 

Kindercoaching

Onze collega Mariska van der Voort is leerkracht van groep 3 en Kindercoach op De Ceder. Zij stelt zich graag aan u voor en vertelt u wat zij kan betekenen voor uw kind/ onze kinderen van de Ceder.

In de bijlage vindt u haar brief.  

 

Vergaderdata Oudervereniging schooljaar 2023-2024

De oudervereniging vergadert om 19.30 uur op de volgende dagen:
 

Dinsdag 26 september 2023

Donderdag 16 november 2023

Dinsdag 23 januari 2024

Woensdag 20 maart 2024

Dinsdag 28 mei 2024

Woensdag 10 juli 2024

 

Alle ouders zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

 

Online bijeenkomst voor ouders/opvoeders op 19 oktober aanstaande: Heeft je puber moeite met opstaan?
GGD Hollands Noorden organiseert op donderdagavond 19 oktober a.s. van 20.00-21.15 uur de online bijeenkomst: Heeft je puber moeite met opstaan?

Deze online bijeenkomst is voor iedereen die meer wil weten over het slaappatroon bij tieners in de leeftijd van 10-18 jaar.
Dominique Stumpel (kinderarts en slaapexpert) neemt ons mee in de slaapwereld van pubers. Een goede nachtrust is belangrijk voor de ontwikkeling en daarmee leerprestaties én het humeur van tieners.
Hoe kunnen ouders tieners helpen bij het vinden van een gezond slaappatroon en welke rol speelt sociale media hierin.

 In deze bijeenkomst hebben we het over:

Wat gebeurt er met de biologische klok van pubers?

Wat is gezond slaapgedrag en hoe draagt dit bij aan je gezondheid?

Wat heeft een tiener nodig om goed te kunnen slapen?

Wat te doen bij inslaapproblemen en moeite met opstaan?

Wanneer is er sprake van een slaapstoornis?

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Tineke Booms via cursusbureau@ggdhn.nl

 

Ouderbegeleiding

**Elke dinsdag van 8.30 tot 9.30 uur wordt een koffieochtend voor ouders georganiseerd in het kookcafé/de ouderkamer. Steeds wordt een onderwerp uit onderwijs of opvoeding besproken. U bent welkom om vragen te stellen, mee te praten en met andere ouders tips uit te wisselen. 

 

Op dinsdag 17 oktober gaat de bijeenkomst over (voor)lezen en taalontwikkeling.

 

Dinsdag 31 oktober praten we over de peuter- en kleutergroepen: Waar wordt aan gewerkt? Hoe wordt er gespeeld? Wat leren de kinderen ervan?

 

**Op maandag 9 oktober en op maandag 30 oktober wordt door ouders aan verteltassen gewerkt. Ook zin om met andere ouders iets creatiefs te doen op school? Kom eens kijken bij deze gezellige groep! Vaders, opa’s en oma’s ook welkom! 8.30- 10.30 uur in het kookcafé/ de ouderkamer.

 

Elke maandag, dinsdag en donderdag ben ik op school en kunt u bij mij terecht voor individuele vragen over onderwijs of opvoeding. Of gewoon voor een kop koffie of thee. Altijd welkom!

Groeten, ouderbegeleider Astrid Kok telefoon: 06 8276 9852


 

Fijn weekend en tot maandag.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het team van De Ceder,

Jessica Mels

 

bijlage 1: Poster omgaan met ruzie tussen kinderen

bijlage 2: Voorstellen Marloes van Wijhe 1.Hoorn

bijlage 3: Voorstelbrief Kindercoach Mariska

 

Screenshot 2023-10-06 09.50.17 Screenshot 2023-10-06 09.50.17