Betreft: Methode Leefstijl Thema 1

De groep? Dat zijn wij.

Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen van groep 6/7,

 

Een nieuw schooljaar ligt voor ons. Ook dit jaar zullen wij op de Ceder lessen geven uit Leefstijl. Dit is onze methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De leefstijllessen zorgen ervoor dat kinderen vaardigheden leren die in onze samenleving onmisbaar zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om samen spelen; praten en luisteren; rekening houden met elkaar; omgaan met gevoelens en met verschillen; zelf beslissingen durven nemen en opkomen voor jezelf.

 

Het leefstijlprogramma bestaat uit zes thema’s, die steeds uit ongeveer vier lessen bestaan. Op school werken alle groepen op hetzelfde moment aan hetzelfde thema, waarbij in ieder leerjaar andere accenten aanbod komen. Geen enkele Leefstijlles is hetzelfde.

 

In de eerste weken van dit schooljaar werken we met het eerste thema:

De groep? Dat zijn wij.

 

In deze lessen besteden we aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed is, voelen kinderen zich beter op hun gemak: zowel bij elkaar als bij hun leerkracht(en). Dit is goed voor hun ontwikkeling en de creativiteit binnen de groep. Ook werkt een positieve groepssfeer preventief tegen pesten.

 

De komende weken zullen we intensief met dit onderwerp aan de slag gaan in de groepen. Wij hebben deze weken: “Wij zijn samen De Ceder!” genoemd omdat we samen een fijne school willen zijn waar iedereen zich prettig voelt. De eerste weken van het nieuwe schooljaar noemen we ook wel de gouden weken omdat een goede en gouden start essentieel is voor het verloop in de rest van het jaar. We zullen dan ook veel aandacht besteden aan het vormen van een fijne groep. We willen graag dat iedereen zich (weer) thuis gaat voelen in de nieuwe groep en op de Ceder. We willen als school en u als ouder het allerbeste voor uw kind. Ook een gevoel van saamhorigheid is hierbij heel belangrijk. De kinderen zullen zich aan het eind van deze periode als groep presenteren. Dit zal zijn op vrijdag 20 oktober. We houden u uiteraard op de hoogte over de invulling van deze afsluiting.

 

Om u zoveel mogelijk bij de lessen te betrekken, krijgt u bij de start van ieder thema informatie van ons via Kwieb. Zo krijgt u een indruk van wat wij in de klas bespreken. In de combinatie-groepen wordt er gekozen voor een combinatie van onderwerpen uit de beide groepen. Op school werken de kinderen vanaf groep 7 in een werkboek. In de kleutergroepen wordt geen gebruik gemaakt van het werkboek. In de groepen 3 tot en met 6 wordt zo nu en dan een werkblad uit het werkboek mee naar huis gegeven.

 

Het leefstijllokaal bevindt zich naast het lokaal van groep 4. Bij dit lokaal en op het bord in de aula staat met welk thema wij bezig zijn. In de ouderinformatie vindt u per thema leuke thuisopdrachten en boekentips.

 

Wij hopen u zo voldoende informatie te hebben gegeven. Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u deze stellen aan de leerkracht van uw kind of aan Mariska van der Voort (Leefstijlcoördinator en leerkracht van groep 3 op ma-di-wo en Kindercoach op vrijdagochtend).

 

Met vriendelijke groet,

 

Het team van De Ceder

banner thema 1 banner thema 1
leefstijl leefstijl
9789037207712_w200_h330 9789037207712_w200_h330