Een nieuw thema voor Leefstijl:  “Allemaal anders, iedereen gelijk!”

Beste ouders, verzorgers van de kinderen van groep 6/7,

 

Een nieuw thema voor Leefstijl:  “Allemaal anders, iedereen gelijk!”

 

Vanaf komende week werken we in de groepen met het vijfde leefstijlthema: “Allemaal anders, iedereen gelijk.” Dit thema gaat erover dat we allemaal verschillend zijn en dat we het belangrijk vinden om die verschillen te waarderen. Ook willen we er de nadruk op leggen dat ieder kind gelijk is.

 

In dit thema wordt extra aandacht gegeven aan pesten. Eigenlijk zijn alle leefstijllessen een soort training om pesten tegen te gaan. Nee durven zeggen en voor jezelf op leren komen zijn belangrijke onderwerpen hierbij. In de eerste vier thema’s is gewerkt aan een goede sfeer in de groep. Er zijn afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan en hoe we met elkaar praten. Ook is er aandacht besteed aan het zelfvertrouwen. Dit alles is heel belangrijk om pesten tegen te gaan. In groep 7 en 8 wordt er tijdens de lessen extra aandacht besteed aan cyberpesten. (Pesten via de computer.)

In de bijlage vindt u meer informatie over deze lessen die in de groep van uw kind worden gegeven.

Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop van de leefstijllessen.

 

Wanneer u nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan de leerkracht van uw kind.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het team van De Ceder

 

 

 

 

 

Leefstijl thema 5 Leefstijl thema 5