Zien drinken, doet drinken!

Beste ouders, verzorgers,


In de periode 7 tot en met 20 november loopt de landelijke campagne ’Zien Drinken Doet Drinken’. Deze campagne gaat over de boodschap dat je als ouder/opvoeder invloed hebt op het latere drinkgedrag van jouw kind. Gewoon door in het bijzijn van kinderen geen alcohol te drinken verklein je de kans dat jouw kind op jonge leeftijd start met het drinken van alcohol. Dit voorbeeld is zelfs al relevant bij kinderen vanaf twee jaar!
 

Naast landelijke aandacht willen wij deze campagne in onze regio extra onder de aandacht brengen en zoveel mogelijke ouders/opvoeders informeren. Dit zullen wij onder andere doen met driehoeksborden langs de wegen in alle gemeenten, beeldschermen in de wachtruimtes bij een aantal huisartsen en op social media. Ook is er dit jaar een winactie gekoppeld aan deze regionale acties.

In de bijlage meer informatie hierover!

ggd ggd