Start Leefstijl thema 2:”Praten en luisteren”.

Beste ouders, verzorgers van de kinderen van groep 4,

 

Zoals u eerder heeft vernomen, werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. In alle groepen is er de afgelopen weken intensief gewerkt aan de groepsvorming. Dit is een belangrijke basis voor de rest van het schooljaar. Wij hebben dit gedaan rond het thema “Samen zijn wij 1 op de Ceder!” Op 12 oktober hebben de kinderen dit thema afgesloten met een geweldige tentoonstelling die in het teken stond van de eerste Gouden weken en het thema van de kinderboekenweek: “Gi-ga-groen.” U heeft vast de grote, versierde 1 bij iedere groep zien hangen?  Want samen zijn wij 1 op de Ceder! Wat was het ontzettend fijn om zoveel ouders en andere belangstellenden te zien bij deze mooie tentoonstelling. De prijswinnaars van de speurtocht zijn inmiddels bekend en deze kinderen krijgen komende week hun prijs uitgereikt.

 

Na de herfstvakantie starten we met thema 2: “Praten en luisteren.” Dit thema gaat over communicatie: over praten, luisteren en stil zijn. Allemaal actieve vaardigheden die kinderen gaandeweg leren. Volwassenen kunnen daarin het goede voorbeeld geven. Zo leert uw kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk kan zijn als zelf iets vertellen.

 

Ook dit thema bestaat uit vier lessen. Alle groepen zijn hier ongeveer zes weken mee bezig.

 

Extra informatie vindt u als bijlage bij dit bericht. In de bijlage vindt u alle informatie over het nieuwe thema, leuke thuisopdrachten en boekentips passend bij het thema. Wij vinden het heel belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de leefstijllessen dus we hopen dat u de informatie bekijkt.

 

Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop van de leefstijllessen. Heeft u vragen dan kunt u deze stellen aan de leerkracht van uw kind of aan Mariska van der Voort, de leerkracht van groep 3. (Leefstijlcoördinator.)

 

Met vriendelijke groet,

 

Het team van De Ceder

 

leefstijl  thema 2 leefstijl thema 2