Stichting Leergeld 2021 - 2022

Nogal wat gezinnen hebben (tijdelijk) moeite met rondkomen. Dan bestaat het risico dat kinderen niet kunnen krijgen wat voor hun ontwikkeling en het meedoen met leeftijdgenootjes noodzakelijk is. Stichting Leergeld West – Friesland helpt kinderen in de schoolleeftijd (4 – 18 jaar), wanneer het besteedbaar inkomen van het gezin aantoonbaar minder is dan 120 % van het sociaal minimum.

Inkomensnorm Leergeld 2021

Norm Alleenstaande ouder: € 1.615

Norm Gezin: € 1.844

Ook mensen die een baan of een bedrijf hebben kunnen binnen de normen van Leergeld vallen en ondersteuning aanvragen.

Vergoedingen

Met ingang van het schooljaar 2021 – 2022 is het scholen niet meer toegestaan kinderen buiten te sluiten bij door de school georganiseerde activiteiten, wanneer het gezin de eigen bijdrage niet wil of kan betalen. Dus activiteiten als schoolreisjes, schoolsport, dans-, muziekles op school en zaken als bijles en examentraining worden niet meer door Leergeld vergoed.

Leergeld bekostigt voortaan alleen de kosten voor schoolspullen die niet onder de verantwoordelijkheid van de school vallen. Te noemen zijn: sport-praktijkkleding, rekenmachine, atlas, woordenboek, agenda e.d., of een schoolfiets.

Als het gezin het financieel niet kan opbrengen om kinderen mee te laten doen met buitenschoolse zaken als sport (contributie en/of outfit), cultuur of welzijn, kan hiervoor ondersteuning bij Leergeld worden aangevraagd.

Ook wanneer de voorzieningen van school en/of gemeente tekortschieten ( bijvoorbeeld met zwemles of wanneer meerdere laptops per gezin noodzakelijk zijn) kan leergeld bijspringen.

Werkwijze

Leergeld vindt het van belang dat gezinnen zelf de aanvraag doen. Dus niet een coach of een bewindvoerder. Adres zie hieronder.

Wanneer een aanvraag bij Leergeld binnenkomt neemt een intermediair contact op voor een afspraak om op huisbezoek te komen en de financiële situatie door te spreken. Wanneer het gezin aan de norm voldoet wordt de aanvraag gehonoreerd en wordt het gezin in staat gesteld het benodigde aan te schaffen. Leergeld geeft nooit geld, maar zorgt dat de rekening betaald wordt.

Zo nodig wordt nazorg verleend of doorverwezen naar een relevante hulpinstantie.

Bereikbaarheid Via de website: www.leergeldwestfriesland.nl Per mail: info@leergeldwestfriesland.nl

Per brief: Postbus 2067, 1620EB Hoorn

Telefonisch van maandag t/m woensdag: 0229-706800 van 10:00 tot 15:00 uur

leergeld leergeld