Leefstijl thema 1 "De groep? Dat zijn wij!"

Op de Ceder zijn wij 1!

Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen van groep 1/2

 

Een nieuw schooljaar ligt voor ons. Ook dit jaar zullen wij op de Ceder lessen geven uit Leefstijl. Dit is onze methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De leefstijllessen zorgen ervoor dat kinderen vaardigheden leren die in onze samenleving onmisbaar zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om samen spelen; praten en luisteren; rekening houden met elkaar; omgaan met gevoelens en met verschillen; zelf beslissingen durven nemen en opkomen voor jezelf.

 

Het leefstijlprogramma bestaat uit zes thema’s, die steeds uit ongeveer vier lessen bestaan. Op school werken alle groepen ongeveer op hetzelfde moment aan hetzelfde thema, waarbij in ieder leerjaar andere accenten aanbod komen. Geen enkele leefstijlles is hetzelfde.

 

In de eerste weken van dit schooljaar werken we met het eerste thema:

De groep? Dat zijn wij.

 

In deze lessen besteden we aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed is, voelen kinderen zich beter op hun gemak: zowel bij elkaar als bij hun leerkracht(en). Dit is goed voor hun ontwikkeling en de creativiteit binnen de groep. Ook werkt een positieve groepssfeer preventief tegen pesten.

 

De komende weken zullen we intensief met dit onderwerp aan de slag gaan in de groepen. Wij hebben deze weken: “Op de Ceder zijn wij 1!” genoemd omdat we het heel belangrijk vinden dat iedereen zich (weer) thuis gaat voelen in de nieuwe groep en op de Ceder. We willen als school en u als ouder het allerbeste voor uw kind. Ook een gevoel van saamhorigheid is hierbij heel belangrijk. De kinderen zullen zich aan het eind van deze periode als groep presenteren. Dit zal zijn op vrijdag 9 oktober. Door alle maatregelen rondom Covid 19, zullen ouders hier niet bij aanwezig mogen zijn, maar uiteraard houden we u via Fiep op de hoogte. U hoort hier later meer over.

 

Om u zoveel mogelijk bij de lessen te betrekken, krijgt u bij de start van ieder thema informatie van ons op Fiep en deze informatie kunt u ook terugvinden op de website. Zo krijgt u een indruk van wat wij in de klas bespreken. Op school werken de kinderen vanaf groep 7 in een werkboek.  In de kleutergroepen wordt geen gebruik gemaakt van het werkboek. In de groepen drie tot en met zes wordt zo nu en dan een werkblad uit het werkboek mee naar huis gegeven.

 

Op het bord bij het leefstijllokaal, staat met welk thema wij bezig zijn. In de ouderinformatie vindt u per thema leuke thuisopdrachten en boekentips.

 

Wij hopen u zo voldoende informatie te hebben gegeven. Heeft u nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de leerkracht van uw kind of aan Mariska van der Voort (Leefstijlcoördinator en leerkracht van groep 3 op ma-di-wo).

 

Met vriendelijke groet,

 

Het team van De Ceder

banner leefstijl 01 banner leefstijl 01