Start Leefstijl thema 2

"Praten en luisteren

Beste ouders, verzorgers,

 

Zoals u eerder heeft vernomen, werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. In alle groepen is er de afgelopen weken intensief gewerkt aan de groepsvorming. Dit is een belangrijke basis voor de rest van het schooljaar. Wij hebben dit gedaan rond het thema “Op de Ceder gaan we voor goud!” Op 18 oktober hebben we dit thema gezamenlijk afgesloten met het zingen van het Cederlied en een tentoonstelling van alle portretten van alle kinderen van de school. Veel ouders waren hierbij aanwezig.

 

Na de herfstvakantie starten we met thema 2: “Praten en luisteren.” Dit thema gaat over communicatie: over praten, luisteren en stil zijn. Allemaal actieve vaardigheden die kinderen gaandeweg leren. Volwassenen kunnen daarin het goede voorbeeld geven. Zo leert uw kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk kan zijn als zelf iets vertellen.

 

Ook dit thema bestaat uit vier lessen. Alle groepen zijn hier ongeveer zes weken mee bezig. Op het bord bij het Leefstijllokaal wordt ook aangegeven met welk thema wij in de groepen werken.

 

Extra informatie vindt u als bijlage bij dit bericht. In de bijlage vindt u alle informatie over het nieuwe thema, leuke thuisopdrachten en boekentips passend bij het thema. Wij vinden het heel belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de leefstijllessen dus we hopen dat u de informatie bekijkt.

 

Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop van de leefstijllessen. Hebt u vragen dan kunt u deze stellen aan de leerkracht van uw kind of aan Mariska van der Voort van groep 3. (Leefstijlcoördinator.)

 

leefstijl  thema 2 leefstijl thema 2